Laikraksts Latvietis

Kas kaitēja nedzīvot

Kolkasraga galiņā...

  Laikraksts Latvietis Nr. 128, 2011. g. 26. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Kolkas jauktais koris dzied kopā ar Vītolu ģimeni. FOTO Baiba Šuvcāne.