Laikraksts Latvietis

Kas kaitēja nedzīvot

Kolkasraga galiņā...

  Laikraksts Latvietis Nr. 128, 2011. g. 26. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Lāpu gājiens Lāčplēša dienā. FOTO Baiba Šuvcāne.