Laikraksts Latvietis

Goda konsuli sanāk Rīgā

Jāņa Purvinska piedzīvojumi Latvijā (3)

  Laikraksts Latvietis Nr. 515, 2018. g. 27. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Latvijas goda konsuli no Austrālijas. No kreisās: Mārtiņš Tutkēns no Sidnejas, Jānis Purvinskis no Pertas, Valdis Tomanis no Adelaides, Juris Meija no Brisbanes un Jānis Dēliņš no Melburnas. FOTO Jānis Purvinskis.