Laikraksts Latvietis

Top „Piemineklis Brīvībai“

Veltīts latviešu leģionāriem

  Laikraksts Latvietis Nr. 515, 2018. g. 27. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Latvijas Okupācijas muzeja valdes priešsēdis Valters Nollendorfs, tēlnieks Kristaps Gulbis. FOTO Latvijas Okupācijas muzejs.