Laikraksts Latvietis

Top „Piemineklis Brīvībai“

Veltīts latviešu leģionāriem

  Laikraksts Latvietis Nr. 515, 2018. g. 27. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Piemineklis Brīvībai“ – detaļa. FOTO Latvijas Okupācijas muzejs.