Laikraksts Latvietis

VV noslēguma koncerts

Vasaras vidusskolas koris, izstādes un ludziņa

  Laikraksts Latvietis Nr. 129, 2011. g. 1. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Annas Ziedares Vasaras vidusskolas koris. FOTO Pēteris Strazds.