Laikraksts Latvietis

Sēņu izstāde Talsos

Miķeļdienas gadatirgus Doma laukumā

  Laikraksts Latvietis Nr. 518, 2018. g. 6. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Latvijas indīgākās sēnes – baltā un zaļā mušmire. FOTO Aina Gailīte.