Laikraksts Latvietis

Sēņu izstāde Talsos

Miķeļdienas gadatirgus Doma laukumā

  Laikraksts Latvietis Nr. 518, 2018. g. 6. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Ilga Bīskapa un Dabas muzeja mikoloģe Inita Dāniele vienojas, ka Latvijā sēņu dažādība lielāka, Talsu muzeja speciāliste Gita Japiņa novērotājas lomā. FOTO Aina Gailīte.