Laikraksts Latvietis

Brīvības vārdā

Lāčplēša diena Adelaidē

  Laikraksts Latvietis Nr. 524, 2018. g. 16. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sarīkojuma publika. FOTO Agris Ezeriņš.