Laikraksts Latvietis

Kas tad sunim asti cels, ja ne pats?

Ir bijis ražīgs gads!

  Laikraksts Latvietis Nr. 524, 2018. g. 16. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Melburnas latviešu vidusskolas mācību stunda. FOTO Ingrīda Eimane.