Laikraksts Latvietis

„LATVJU SKAŅAS“ – „SOUNDS OF LATVIA“

Diriģents – Aldis Sils

  Laikraksts Latvietis Nr. 526, 2018. g. 9. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Adelaides Filharmonijas koris, soprāns Betānija Hila (Bethany Hill), tenors – Aleksis Rūs (Alex Roose) un diriģents Aldis Sils. FOTO Pēteris Strazds.