Laikraksts Latvietis

„Mana Latvija“ – foto izstāde

Sidnejas Latviešu namā

  Laikraksts Latvietis Nr. 526, 2018. g. 9. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Viena no trijām izstādes sienām. FOTO Jānis Pīrāgs.