Laikraksts Latvietis

„Mana Latvija“ – foto izstāde

Sidnejas Latviešu namā

  Laikraksts Latvietis Nr. 526, 2018. g. 9. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Ojārs Greste ar Andri Kariku, kas rāda uz vienu no savam fotogrāfijām. FOTO Jānis Pīrāgs.