Laikraksts Latvietis

Pirmais piemineklis Zigfrīdam Meierovicam

Projekts Latvijas simtgadei

  Laikraksts Latvietis Nr. 527, 2018. g. 18. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Tēlnieki Zane un Matīss Kalniņi un arhitekte Liene Līce. FOTO Aina Gailīte.