Laikraksts Latvietis

Paldies katrai puķei pļavā!

Anita Mellupe pēc Austrālijas apciemojuma

  Laikraksts Latvietis Nr. 131, 2011. g. 9. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Māsas Brutānes. FOTO Anita Mellupe.