Laikraksts Latvietis

Es arī biju 57. Kultūras dienās Adelaidē

Kultūras Dienu uzdevums – savest mūs pa laikam kopā, lai pavisam nepazūdam šajā svešajā vidē

  Laikraksts Latvietis Nr. 530, 2019. g. 11. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Adelaides Kultūras Dienu jauktais koris, diriģents Ivars Cinkuss. FOTO Līga Siliņa.