Laikraksts Latvietis

Daugavas skolā 63. izlaidums un Eglīte

2018. mācību gads ir nobeidzies

  Laikraksts Latvietis Nr. 530, 2019. g. 11. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ziemassvētku vecītis ar sesto un septīto klasi. FOTO Iveta Samule.