Laikraksts Latvietis

„Kas ir īsts?“

Uzruna Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas svētbrīdī Sv. Pētera baznīcā Adelaidē

  Laikraksts Latvietis Nr. 532, 2019. g. 23. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Māc. Guntars Baikovs Sv. Pētera baznīcā Adelaidē. FOTO Kalvis Švolmanis.