Laikraksts Latvietis

Lasītājas vēstule

Sirsnīgs sveiciens no Ikšķiles Latvijā!

  Laikraksts Latvietis Nr. 532, 2019. g. 23. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Atvadoties no Adelaides 7.01.2019. – publiciste Biruta Eglīte ar meitu Aiju Spridzāni. FOTO Skaidrīte Aguļēviča.