Laikraksts Latvietis

Lasītājas vēstule

Sirsnīgs sveiciens no Ikšķiles Latvijā!

  Laikraksts Latvietis Nr. 532, 2019. g. 23. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pēdējā dienā Adelaidē 8.01.2019. No kreisās: Publiciste Biruta Eglīte, Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienības priekšsēde Skaidrīte Aguleviča un inteliģentākais suns pasaulē Grāfs Skaidrītes mājas pagalmā. FOTO Aija Spridzāne.