Laikraksts Latvietis

Kultūras dienu Ģimeņu rīts

Piedalās Renārs Kaupers no „Prāta Vētras“

  Laikraksts Latvietis Nr. 533, 2019. g. 1. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Reinis Dancis un Renārs Kaupers. FOTO Reinis Dancis.