Laikraksts Latvietis

PBLA tiekas ar vēstnieku

Speciālu uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos

  Laikraksts Latvietis Nr. 533, 2019. g. 1. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Jānis Andersons, Kristīne Saulīte, Aivars Groza, Raits Eglītis un vēstnieka padomniece Ramona Krasovska. FOTO PBLA.