Laikraksts Latvietis

Stokholmas Latviešu skolai 65 gadu jubileja

Gudrības, zināšanu un vieduma gads

  Laikraksts Latvietis Nr. 533, 2019. g. 1. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Stokholmas Latviešu skola.