Laikraksts Latvietis

„Dziesmu laiva“ atsāk mēģinājumus

Goda konsuls pasniedz LR ministru prezidenta Pateicības rakstu

  Laikraksts Latvietis Nr. 535, 2019. g. 15. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Koristi. Centrā diriģente Lilita Daenke un LR goda konsuls Valdis Tomanis. FOTO Pēteris Strazds.