Laikraksts Latvietis

Daudzkultūru festivāls Kanberā

„Lūk, tur ir tā Latvija!“

  Laikraksts Latvietis Nr. 538, 2019. g. 5. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Kolins Beilzs (Colin Bales), Māra Eversone, Maruta Volša (Walsh) un Ilze Beilza (Bales). FOTO no Beilzu (Bales) ģimenes arhīva.