Laikraksts Latvietis

Pavadījām...

Guntas R. izvadīšana

  Laikraksts Latvietis Nr. 538, 2019. g. 5. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Izvadītāji DV mītnē svin Guntas dzīvi. FOTO Pēteris Strazds.