Laikraksts Latvietis

Novusa meistarsacīkstes notiek Melburnā

Novusam latviešu sabiedriskā dzīvē piekrišana nav mazinājusies

  Laikraksts Latvietis Nr. 538, 2019. g. 5. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Rihards Puisēns,  Callum Mežaks, Pēters Mežaks, Edgars Nemme , Andrejs Lazdiņš, Edvīns Jansons. FOTO Selga Pešudova.