Laikraksts Latvietis

Anna Švalbe – 100

Svinības Latviešu ciemā

  Laikraksts Latvietis Nr. 542, 2019. g. 16. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Ingrīda Houka (Hawke) un Anna Švalbe. FOTO Daila Piksone.