Laikraksts Latvietis

„Starp zvaigznēm“

Sidnejas Simfoniskais orķestris spēlē Ellas Mačēnas kompozīciju

  Laikraksts Latvietis Nr. 543, 2019. g. 23. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Programmas piezīmes. FOTO Ojārs Greste.