Laikraksts Latvietis

„Starp zvaigznēm“

Sidnejas Simfoniskais orķestris spēlē Ellas Mačēnas kompozīciju

  Laikraksts Latvietis Nr. 543, 2019. g. 23. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās puses: Ellas vecākie Viktorija un Andrejs Mačēni, vecmāmiņa Aina Andersone, draugs Ben un māsa Kate Liepiņa. FOTO Ojārs Greste.