Laikraksts Latvietis

Aizvadīts 68. Amerikas Latviešu apvienības kongress

Pieņemtas vairākas rezolūcijas un ieteikumi

  Laikraksts Latvietis Nr. 545, 2019. g. 7. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Amerikas Latviešu apvienības (ALA) kongress. Prezidija galdā no kreisās: Pauls Raudseps, Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, viesrunātāja Sandra Kalniete, ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs. FOTO ALA (Amerikas Latviešu apvienība).