Laikraksts Latvietis

Baltijas studiju programmai 25 gadi

Vašingtonas Universitātē Sietlā

  Laikraksts Latvietis Nr. 545, 2019. g. 7. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Prof. Guntis Šmidchens ar Skandināvijas studiju departamenta padomes pārstāvjiem Andri Rogaini un Vairu Pelēķi-Kristoferi. FOTO Inta Vīste (Wiest).