Laikraksts Latvietis

Jaundienvidvelsas novusa meistarsacīkstes

Spēlētāji no Sidnejas un Melburnas

  Laikraksts Latvietis Nr. 545, 2019. g. 7. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Apbalvotie spēlētāji. No kreisās: Dimis Pešudovs, Selga Pešudovs, Richards Puisēns, Edgars Nemme, Rūdis Nemme, Imants Graudiņš. FOTO Svens Zaļums.