Laikraksts Latvietis

Koru dienas Melburnā

Ivars Cinkuss, plaša koru saime, jauni diriģenti un kora „Daina“ jubileja!

  Laikraksts Latvietis Nr. 549, 2019. g. 12. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Jauktais koris „Daina” 2018. gadā. 1. rindā no kreisās: Anete Ādamovska, Karīna Eša (Ash), Sandra Birze, Zane Ritere, Edgars Vegners, Georgina Lēvisa (Lewis), Ilze Nāgela, Indra Meiberlija, Māra Baumane, Daila Piksone. 2. rindā no kreisās Lisa Jaunalksne, Lelde Graudiņa, Stefānija Ādamovska, Sofija Kirsanova, Linda Graudiņa, Lilita Lauriņa, Anita Elberta, Zenta Šūberte (Schubert), Rita Hach, Jolanta Lārmane, Līga Dārziņa, Angelika Pētersone, Māra Medeniece, Lāsma Feldmane, Inta Brože-Milligan, Līvija Džadža (Judge), Roberts Birze, Natālija Heath. 3. rindā no kreisās: Viktors Brenners, Kārlis Atrens, Kalvis Jaunalksnis, Aldis Elberts, Bens Hīts (Heath), Andris Eimanis, Andis Graudiņš, Dāvids Zemdegs. FOTO Roberts Birze.