Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļai 70

Dibināta 1949. gada 29. jūlijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 555, 2019. g. 31. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Dr. Jānis Priedkalns, Jānis Kārkliņš, Jānis Purvinskis. FOTO Ilze Ābele.