Laikraksts Latvietis

Tuvojās gadskārtējais sarīkojums

Daugavas Skola un Melburnas Latviešu Vidusskola

  Laikraksts Latvietis Nr. 556, 2019. g. 4. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Skolas sarīkojums 2018. gadā. FOTO no MLB Daugavas skolas arhīviem.