Laikraksts Latvietis

12. Lielā nometne „Solījums“

Ieradās dalībnieki no visas pasaules

  Laikraksts Latvietis Nr. 557, 2019. g. 12. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Mazskauti šauj raķetes. FOTO R. Kukainis.