Laikraksts Latvietis

Ceļā uz specialitāti

Pieredze ASV

  Laikraksts Latvietis Nr. 557, 2019. g. 12. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Katrīna Zilgalve slimnīcas priekšā pie mātes  tēla. FOTO no Katrīnas Zilgalves personīgā arhīva.