Laikraksts Latvietis

Muzejs „Latvieši pasaulē“

Mēneša priekšmets – septembris 2019

  Laikraksts Latvietis Nr. 558, 2019. g. 18. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Aivara Vintera mazskautu uniforma. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.