Laikraksts Latvietis

Redakcijā

Vēstures viltošana

  Laikraksts Latvietis Nr. 559, 2019. g. 25. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Kadrs no 1943. gada ASV Kara departamenta producētās „dokumentālās“ filmas „The Battle of Russia “ („Krievijas Kauja“). Baltijas valstis un Polijas austrumu daļa vēl arvien esot neokupētas pat tad, kad Vācija ir okupējusi visu Franciju (kas notika tikai 1942. gada novembrī). Patiesībā PSRS jau 1939. gadā bija okupējusi Polijas austrumu daļu un 1940. gadā okupējusi Baltijas valstis.