Laikraksts Latvietis

Latvijā „Kabarē de Riga“

Izrāde uzrunā visa vecuma skatītājus

  Laikraksts Latvietis Nr. 559, 2019. g. 25. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ansamblis pēc Kuldīgas izrādes 2019. gada 8. jūlijā. Pirmā rindā no kreisās: Uldis Brūns, Linda Ozere, Indra Burkovska, Andrejs Mačēns, Margarita Dudčaka,  Vaira Vīķe-Freiberga, Sarma Liede, Viktorija Mačēna, Ojārs Greste. Otrā rindā: Andris Kariks, Austris Kalniņš, Laura Goba, Jānis Čečiņš. Trešā rindā: Pēteris Saulītis, Anita Kaze, Andrejs Daliņš. Laura Goba, Margarita Dudčaka, Sarma Liede, ir viesmākslinieces, ansamblis „Neaizmirstulītes“ un Austris Kalniņš ir viņu pianists. FOTO Ivo Ernstons.