Laikraksts Latvietis

Latvijā „Kabarē de Riga“

Izrāde uzrunā visa vecuma skatītājus

  Laikraksts Latvietis Nr. 559, 2019. g. 25. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pēdējās izrādes noslēgumā 2019. gada 18. augustā. No kreisās: Pēteris Saulītis, Linda Ozere, Jānis Čečiņš, Indra Burkovska, Ojārs Greste, Anita Kaze, Uldis Brūns. FOTO Ivo Ernstons.