Laikraksts Latvietis

Latvijā „Kabarē de Riga“

Izrāde uzrunā visa vecuma skatītājus

  Laikraksts Latvietis Nr. 559, 2019. g. 25. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Brāļi Laivinieki“. No kreisās: Ojārs Greste un Pēteris Saulītis. FOTO Viktorija Mačēna.