Laikraksts Latvietis

Latvijas Universitātes 100 gadu atcere

Akadēmiskai runai sekoja muzikāli priekšnesumi

  Laikraksts Latvietis Nr. 560, 2019. g. 4. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vīru koris „Veseris“ ar diriģenti fil! Sandru Birzi, korp! Imeria. FOTO Juris Drēziņš.