Laikraksts Latvietis

3x3 Vecpiebalgā

Zināšanām un darbiem bagāts laiks

  Laikraksts Latvietis Nr. 561, 2019. g. 10. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

3x3 Vecpiebalgā. FOTO no Elīnas Apsītes personīgā arhīva.