Laikraksts Latvietis

„Daugava“ dzied 50 gadus

Vīru kora jubilejas koncerts Adelaidē

  Laikraksts Latvietis Nr. 563, 2019. g. 24. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagu vīru koris „Daugava“ ar diriģenti Inesi Laini. FOTO Agris Ezeriņš.