Laikraksts Latvietis

„Daugava“ dzied 50 gadus

Vīru kora jubilejas koncerts Adelaidē

  Laikraksts Latvietis Nr. 563, 2019. g. 24. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Diriģente Inese Laine ar apvienoto „Daugava“ un „Veseris“ vīru kori; pie klavierēm Sandra Birze. FOTO Agris Ezeriņš.