Laikraksts Latvietis

Adelaides Latviešu skola

70 gadu jubilejas svinības

  Laikraksts Latvietis Nr. 564, 2019. g. 31. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Svētku kliņģera sveces izpūš, no kreisās: Reinis Dancis, Daila Mohr, Andris Bilkēns. FOTO Pēteris Strazds.