Laikraksts Latvietis

Adelaides Latviešu skola

70 gadu jubilejas svinības

  Laikraksts Latvietis Nr. 564, 2019. g. 31. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Dace Dārziņa. FOTO Pēteris Strazds.