Laikraksts Latvietis

11. novembris un „Dvēseļu putenis“

Kauju ceļš pāri Daugavai

  Laikraksts Latvietis Nr. 567, 2019. g. 19. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Prezidents Egils Levits Brāļa kapos Rīgā. FOTO Aina Gailīte.